Handel

Handel obejmuje całokształt czynności związanych z pośrednictwem między produkcją a konsumpcją, a więc zakupem i odbiorem towarów od producentów, magazynowaniem, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą. Handlem nazywa się też przedsiębiorstwa, które zajmują się dostarczaniem towarów konsumentom. Handel jest więc działalnością gospodarczą, polegającą na organizowaniu ob¬rotu towarowego między produkcją konsumentami. Swoje zadania handel musi spełniać tak, aby nabywca mógł otrzymać potrzebne towary w odpowiednim czasie i miejscu, w odpowiedniej ilości i jakości i rodzaju. Celem obrotu towarowego realizowanego przez handel, czyli zawodowych pośredników jest nie tylko jak najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczeństwa, ale osiągnięcie zysku z tego pośredniczenia. Zysk jest machiną do napędzania działalności. Dlatego też, handel musi poznać dokładne potrzeby konsumentów, tego czego oni oczekują, by móc je potem zaspokoić, a co za tym idzie zwiększenie zysków naszej działalności. Bo jak wiadomo jeden klient zadowolony przyprowadzi swoich znajomych, a nowi znajomi to nowi klienci i nowe, większe zyski.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne