Architektura świecka

Barok jest okresem kiedy świeckie budowle oraz architektura odgrywa już znaczącą i bardzo ważną rolę. Budowane są przede wszystkim pałace o horyzontalnej rozbudowanie, bardzo często posiadające boczne skrzydła, co powoduje tworzenie planu w kształcie litery U. Barok ukształtował własny i specyficzny typ pałacu. Budowla poprzedzona była dosyć dużym dziedzińcem, a zanim zaraz rozciągały się ogrody, czy też parki o zaprojektowanych geometrycznie ścieżkach, krzewach oraz skupiskach drzew. W ogrodach dodatkowo rozmieszczano liczne altany i tym podobne, nierzadko stylizowane na styl antyczny. Pałac oraz całego jego otoczenie tworzyły harmonijny zespół architektoniczny w połączeniu właśnie z architekturą terenu. Elewacje fasad nie posiadały tylu zdobień co w przypadku budynków sakralnych, jednak w porównaniu z innymi epokami także uznać będzie je można za dosyć rozbudowane i obfite. W przypadku budowania pałaców dbano także o ich odpowiednie wzmocnienia powodu udoskonalenia artylerii oraz sprzętu wykorzystywanego podczas bitew i oblężeń. Odpowiednie rozplanowana fortyfikacja, grupy mury i dodatkowe zabezpieczenia, dawały gwarancję bezpieczeństwa, przynajmniej względnego. Wnętrza w przypadku baroku były bardzo rozbudowanymi oraz pełnymi przepychu. Liczba zdobień, ozdób oraz świecących materiałów, zawijasów i tym podobnych mogłaby doprowadzić niejednego do zawrotów głowy, wtedy ten styl był jednak bardzo popularnym i cieszył się dużym powodzeniem.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki architektoniczne