Architektura klasyczna

Architektura klasyczna jest jednym z elementów większej całości jaką jest sztuka starożytna, gdzie wyróżnić będziemy mogli podział na kilka większych charakterystycznych grup, a mianowicie architekturę starożytnego Egiptu, Mezopotamii, architekturę egejską oraz właśnie architekturę klasyczną. Ten prąd architektoniczny rozwijał się na terenach greckich polis oraz w starożytnym Rzymie co miało okres przez dosyć długi okres czasu, a mianowicie rozpocząwszy od szóstego wieku przed naszą erą aż do drugiego wieku naszej ery, jeśli okres ten na pewno nie był dłuższym. W przypadku architektury starożytnej także występowały różne porządki w przypadku tworzenia i projektowania budynków. Do tych najpopularniejszych zaliczyć będziemy mogli porządek dorycki, joński, koryncki, toskański, czy też kompozytowy. Architektura klasyczna w kolejnych epokach historycznych bardzo często stanowiła punkt oparcia w licznych rozprawach architektonicznych głównie i była punktem wyjścia wielu kolejnych stylów architektonicznych w Europie, aż do wieku dwudziestego.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki architektoniczne