Ogólny opis

Do podstawowych zagadnień chemicznych zaliczyć będzie mogli przede wszystkim badanie substancji oraz przemian jakościowych w nich zachodzących, które powodować będą między innymi powstawanie dwóch odrębnych substancji z jednej, czy też odwrotnie. Współcześnie chemia starała będzie się wyjaśnić mechanizmy tychże właśnie przemian na poziomie cząsteczkowym. Oprócz tego szukać będzie szeregu różnego rodzaju zależności pomiędzy własnościami takowych substancji, ich składem, a strukturą czysto atomową. Struktura świata, której na co dzień mamy możliwość doświadczać determinowana jest właśnie przez szereg chemicznych i jednocześnie fizycznych własności, które posiadają substancje. Między innymi stal jest twardsza niż żeliwo, gdyż atomy żeliwa w stali będą tworzyły o wiele bardziej zwartą strukturę krystaliczną. Współczesne badania dowodzą, że za wszystkie efekty chemiczne i fizyczne odpowiadać będzie tak zwana chmura elektronowa, która otacza jądra atomów. Stąd chemia jest w swojej istocie dziedziną wiedzy, która zajmowała będzie się tym czym są zjawiska elektronowe, a nie wnikać w samo funkcjonowanie jąder pierwiastków i tak dalej. Chemia współcześnie to nauka, która jest przede wszystkim eksperymentalną i całkowicie pozbawiona całej otoczki, która charakterystyczna była dla alchemii i nacechowana elementami mistycznymi oraz magicznymi. Podstawę faktograficzną chemii stanowić będą reakcje chemiczne przeprowadzane w kontrolowanych warunkach i w odpowiednio przygotowanych laboratoriach.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Chemia