Historia

Początki chemii jako nauki sięgały będą czasów starożytnych, kiedy to z ogólnych rozważań dotyczących bezpośrednio filozofii miało miejsce wyłonienie się alchemii, której przedstawiciele działali jeszcze w czasach nowożytnych, na początku wieku dziewiętnastego. Obecnie podaje się wielu ojców chemii współczesnej, którzy żyli kilka wieków temu. Dzięki im pracy udało się radykalnie rozgraniczyć badania wykorzystujące metody naukowe od tych, które zajmowały się odnalezieniem kamienia filozoficznego, czyli czystej alchemii. Do najważniejszych odkryć w przypadku chemii zaliczyć będziemy mogli stworzenie koncepcji pierwiastka chemicznego oraz opisanie układu okresowego pierwiastków, rozpowszechnienie prawa zachowania masy oraz wiele, wiele innych tym właśnie podobnych elementów, które posiadały znaczenie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Chemia