Działy chemii

Chemia według tradycji dzielona jest na kilka kolejnych dyscyplin, czy też działów. Współcześnie przyjmować będzie się, że podział ten jest nie co sztucznym, ale cały czas utrzymywany zostaje z czysto praktycznych oraz edukacyjnych względów. W podręcznikach chemicznych, zarówno tych akademickich jak i szkolnych chemia dzielona będzie na nieorganiczną, organiczną, analityczną oraz fizyczną. Chemia nieorganiczna zajmowała będzie się wszystkimi związkami, które występują w nieożywionej materii, chemia organiczna natomiast wszystkimi tymi, które w swojej strukturze posiadają atom węgla, wyróżnić w tym przypadku będzie można jednak kilka wyjątków. Dwa pozostałe działy chemii, czyli analityczna i fizyczna zajmowały będą się badaniem składu oraz stężenia jeśli chodzi o strukturę pierwiastków i związków chemicznych oraz obejmować będą wszystkie ze zjawisk znajdujące się na pograniczu chemii oraz zbliżonej do nie w pewnych zagadnieniach nauki jaką jest fizyka. Oprócz tego wyróżnić będziemy mogli jeszcze wiele, wiele innych działów, już ze względu na podziały bardziej szczegółowe opierające się na podejściu do jednego z aspektów chemii.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Chemia