Chemia

Chemia jest nauką, która zajmować będzie się badaniem natury i własności posiadanych przez różnego rodzaju substancje, a zgłasza jeśli chodzi o ich przemiany, w momencie kiedy ulegają one pomieszaniu. Współcześnie wiemy także, że przemiany takowych substancji wynikać będą przede wszystkim z praw, według których atomy ulegają połączeniu przy wykorzystaniu wiązań, co powoduje powstanie bardziej, czy też mniej trwałych związków chemicznych, a także praw na podstawie których wiązania te będą ulegały rozpadowi i tworzyć się na nowo, co prowadzić będzie do zmian jednych związków w kolejne, procesy te natomiast zwać będą się reakcjami chemicznymi. Oprócz tego chemia zajmuje się dodatkowo bardzo szeroką grupą rozmaitych własności substancji, które wynikały będą między innymi z budowy atomowej tychże właśnie substancji i tym podobnych elementów. Naturę oraz własności substancji badać będzie także inna dziedzina wiedzy, a mianowicie fizyka, gdzie obie z tych nauk przenikają się wzajemnie i przypadku niektórych z dziedzin trudne będzie dokładne ustalenie gdzie kończy się jedna z dziedzin, a gdzie zaczyna kolejna. Chemia podobnie jak właśnie fizyka zaliczana jest do jednych z elementarnych nauk przyrodniczych, obie one stanowić będą podstawę wszystkich pozostałych, geografii, czy też biologii.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Chemia