Genetyka

Wszelkie cechy dziedziczne które charakteryzować będą organizmy, rozpoczynając od samej ich budowy, poprzez cechy fizjologiczne i instynkty zwierzęce, czy też czysto ludzkie talenty oraz skłonności, będą wynikiem tego, że w komórkach występują i tworzą się odpowiednie białka, kodowane wcześniej w genach, które natomiast stanowią podstawę jeśli chodzi o kolejne jednostki dziedziczna, przenoszą więc te cechy do następnych pokoleń. Przystosowaniem organizmu pod względem fizjologicznym do środowiska nie może zostać jednak zakodowane w genach i odziedziczone przez potomstwo. Istnieją na to jednak inne różne sposoby, natura bowiem potrafi radzić sobie z większością problemów, które napotyka.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Biologia