John Locke

John Locke był jednym z angielskich filozofów, a oprócz tego zajmował się także medycyną, polityką politologią oraz ekonomią, jak widać więc był wszechstronnie uzdolnionym człowiekiem. Stworzył on przede wszystkim empiryzm w klasycznej postaci oraz podstawy teoretyczne opisujące prowadzenie demokratycznego rządu. W ekonomii także tworzył on różnego rodzaju teorie, między innymi te, które dotyczyły wartości pieniądza, stały się one natomiast potem początkiem jednego z osobnych kierunków ekonomicznych. Wydał on wiele dzieł jednak do najważniejszych zaliczyć będziemy mogli te, które dotyczyły rozważań nad rozumem ludzkich, traktatów o rządzie oraz zapisków dotyczących tolerancji społecznej.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia