Friedrich Nietzsche

Fryderyk Nietzsche był jednym z bardziej wybitnych filozofów niemieckich okresu nowożytnego. Oprócz filozofii zajmował się on także klasyczną filologią, pisarstwem oraz poezją. Do punktów wyjściowych jego filozofii zaliczyć będziemy mogli przede wszystkim radykalną krytykę chrześcijaństwa oraz kultury zachodniej, oczywiście tej współczesnej dla autora. Istotny jest także szacunek do wartości, które obecne były w greckiej kulturze wraz z postulatem powrócenia do niej, czyli przeprowadzenia kolejnego kulturowego renesansu. Filozofia europejska nie była jeszcze gotową na postulaty Nietzschego, musiała dojrzeć do tego co one głosiły. Wszystko zaczęło powoli się zmieniać w momencie kiedy Zygmunt Freud zaczął korzystać z nietzscheańskich koncepcji w przypadku swoich badań psychoanalitycznych. Przez kolejne lata wielu filozofów oraz badaczy posiłkowało się dorobkiem filozoficznym Nietzschego, przedstawiając go w innym świetle, czy też zwracając uwagę na inne aspekty, które według nich były bardziej, czy też mniej ważnymi. Z całą pewnością można jednak powiedzieć, że Fryderyk Nietzsche posiadał bardzo świeże spojrzenie na filozofię.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia