Immanuel Kant

Był niemieckim filozofem, jednocześnie wykładał on na uniwersytecie logikę oraz metafizykę. Jest on znany przede wszystkim jako twórca filozofii krytycznej, która inaczej znana jest także pod mianem transcendentalnej, w przypadku której głównym założeniem jest stwierdzenie, że podmiot to poznawczy warunek przedmiotu. Do podstawowych cech tej koncepcji filozoficznej zaliczyć będziemy mogli agnostycyzm poznawczy, czy też szczególne podejście do różnego rodzaju zjawisk. Do głównych wkładów w filozofię zachodnią przez Kanta było zniesienie opozycji pomiędzy racjonalizmem oraz empiryzmem. Do osiągnięć kantyzmu doliczyć będzie można także pozytywizm logiczny. Filozofia sprzed kilkuset ostatnich lat jest już o wiele bardziej rozbudowaną i wznioślejszą niż ta, która powstawała w czasach antycznych. Poruszane tutaj tematy są coraz bardziej zawikłanymi, tworzone są całkowicie nowe oraz oryginalne teorie, których nigdy wcześniej nie przedstawiali jeszcze inni filozofowie. Często spotykają się one z potępieniem i odrzuceniem.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia