Filozofia

Określenie filozofii będzie bezpośrednio pochodziło od matematyka oraz jednocześnie jednego z najbardziej popularnych filozofów pitagorasa, który żył ponad pięćset lat przed naszą erą. Na samym początku pojęcie to posiadało w pełni dosłowny sens i oznaczało przede wszystkim szukanie i posiadanie mądrości. Obecnie termin filozofia używany będzie w szerokiej gamie różnego rodzaju znaczeń. Trudno podać jedną oraz spójną definicję, bo zakres filozoficznych rozważań oraz metoda prowadzenia badań i tok myślowy uległy zmianom historycznym, a samo rozumienie filozofii nie jest już uzależnionym tak bardzo od przyjętych tradycji filozoficznych. W bardzo dużym uogólnieniu powiedzieć można, że filozofią będzie nauką, która zajmować będzie się pytaniami dotyczącymi naszego świata, które zawsze nękały ludzkość, a mianowicie natura naszego istnienia, życie po śmierci, poznawanie prawy i wiele, wiele innych tym podobnych. Dzielić będzie się na kilka oddzielnych działów, które będą kolejno zajmowały się bytem, poznaniem, wartościami życiowymi oraz filozofią społeczną oraz wieloma, wieloma innymi tym podobnymi właśnie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia