Arystoteles

Obok Platona oraz Sokratesa Arystoteles był jednym z najsławniejszych greckich filozofów, którego wkład w rozwój antycznej sztuki, nauki oraz filozofii jest bardzo dużym. Przede wszystkim popularny jest z powodu stworzenia spójnego systemu filozoficznego, który sprzeczny jest do popularnego ówcześnie platonizmu. Oddziałał on następnie bardzo silnie na filozofię oraz naukę na starym kontynencie, a chrześcijańska wersja arystotelesowskiej myśli filozoficznej do dzisiaj obowiązuje w kościele jako filozofia oficjalna, zwana dokładniej mówiąc tomizmem. Arystoteles posiadał bardzo szeroki zakres zasług w szczególności jeśli chodzi o astronomię, fizykę, logikę i biologią, jednak część z jego teorii pochodzących z tychże dziedzin była błędną. W czasie wieków średnich i początków renesansu jego teorie były jednak niezaprzeczalnie przyjmowanymi co spowodowało pewnego rodzaju zastój w rozwoju europejskiej nauki i jego spowolnienie. Z drugiej jednak strony jego myśli filozoficzne były inspiracją dla bardzo wielu jego następców w poszukiwaniu nowych hipotez oraz rozwiązań w szerokiej gamie dziedzin i w szczególności w okresie pomiędzy wiekiem trzynastym, a czternastym.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia