Zarządzanie

Historia zarządzania jako osobnej dziedziny wiedzy zaczyna się w wieku dwudziestym kiedy to ten właśnie aspekt życia ludzkiego próbowano oprzeć na podstawach czysto naukowych. Zarządzanie pojmowane było często jako działania kierownicze, które obejmować będą kilka kolejnych sekwencji postępowania. Chodzi tutaj przede wszystkim o organizację, planowanie, motywację oraz kontrolę, co określać będziemy najogólniej mianem klasycznych funkcji zarządzania, oprócz tego jednak wyróżnić można o wiele, wiele więcej innych jego funkcji.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki