Politologia

Politologię inaczej określać będziemy mianem nauk politycznych. Jest to jedna z dziedzin wiedzy zaliczana do grupy nauk społecznych, której głównym przedmiotem badań będzie polityka. Rozumiana jest ona w ujęciu całkowitym jako działalności wiążąca się z posiadaniem władzy politycznej i z jej sprawowaniem, a oprócz tego z jej funkcjami, teorią organizowania oraz charakterem w ujęciu społecznym. Nauki polityczne mają przede wszystkim znaczeniu o podłożu czysto teoretycznym i przyczyniać będą się przede wszystkim do ciągłego rozwoju nauk w swych dziedzinach właśnie i oprócz tego także w dziedzinach, które są pokrewnymi. W Polsce bardzo długo istniało rozróżnienie na nauki polityczne, obecnie jednak są one połączone w jeden kierunek i dziedzinę wiedzy – w politologię właśnie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki