Prawo

Dokładniej mówiąc będziemy mówili o prawie w ujęciu przedmiotowym, czyli o systemie norm prawnych, czy też ogólnych i abstrakcyjnych i jednocześnie jednoznacznych dyrektyw dotyczących postępowania, które powstają w związku z istnieniem jednostki państwowej, czy też innych uporządkowanych organizmów społecznych. Prawo ustanawiane jest przez właściwe organy posiadające władzę oraz odpowiednio przez te organy stosowane, często z wykorzystaniem przymusu, który jest jedną z głównych cech posiadania władzy. Pojęcie prawa oprócz tego będzie używane w znaczeniu podmiotowym, w tym przypadku jednak będziemy osobno definiować prawo podmiotowe. W takowy sposób rozumiane występować będzie przede wszystkim wtedy kiedy mówić będziemy, że posiadamy prawo do wykonywania czegoś, zrobienia i tak dalej. Prawo będzie dzieliło się na wiele o wiele bardziej szczegółowych gałęzi ze względu na metodę jego regulacji, czy też przedmiot regulacji. Wyróżnić będziemy mogli między innymi prawo konstytucyjne, cywilne, karne, administracyjne, finansowe oraz obszerną i odrębną grupę, a mianowicie prawo międzynarodowe. Obecnie – w czasie kiedy jesteśmy członkami unii europejskiej, te ostatnie właśnie odgrywało będzie dosyć znaczącą rolę w całym aparacie państwowym. Jeśli chodzi o źródła prawa to wywodzić będzie się ono z wielu z nich. Podstawowym oraz bardzo często mylonym podziałem źródeł prawa będzie podział na źródła poznania prawa oraz źródła prawa w jego ścisłym znaczeniu. Będzie to oznaczało między innymi akty normatywne oraz materiały, które służą w poznaniu prawa oraz jego przekazaniu.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki