Ekonomia

Ekonomia jest jedną z nauk społecznych, która będzie przede wszystkim zajmowała się analizowaniem oraz opisywaniem produkcji, dystrybucji i oprócz tego także konsumowania wytworzonych dóbr. Do podstawowych zagadnień ekonomii zaliczymy między innymi fakt, że jest ona dziedziną wiedzy mówiącą o tym jak dane jednostki, czy też ogół społeczeństwa decydować będą o sposobie wykorzystania zasobów, wszystkich gdyż wszystkie z zasobów posiadają swoje alternatywne zastosowania i z definicji znajdują się w niedoborze. Ekonomię dzielić będziemy na kilka różnych działów, wyróżnić można dwa podstawowe – mikro oraz makroekonomię, gdzie skupiać będą one swoją uwagę na dwóch całkowicie różnych aspektach.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki