Nauki ścisłe

Nauki matematyczno-przyrodnicze inaczej nazywa się ścisłymi. Nauki te zajmują się badaniem otaczającego nas świata oraz konstruowaniem abstrakcyjnych modeli, które mogą służyć do tego opisu. Nauki ścisłe to matematyka, fizyka, chemia, biologia i informatyka. Ich wspólną cechą jest stosowanie matematyki jako metody opisu i modelowania zjawisk oraz weryfikacji hipotez przy pomocy doświadczenia lub dowodów matematycznych. Do opracowywania doświadczalnych danych stosuje się statystykę, która jest działem matematyki. Wielu naukowców ma w tej dziedzinie spore osiągnięcia. W skład jej zalicza się tez logikę i wykresy. W naszych szkołach jednak matematyka jest dziedziną mało lubianą przez młodzież. Nauki ścisłe są coraz rzadziej wybierane. Na świecie coraz częściej młodzież wybiera nauki humanistyczne, co powoduje braki w takich zawodach jak inżynier czy architekt. Jednak ministerstwa coraz częściej próbują zachęcić młodzież do wyboru nauk ścisłych. Są one często wielkim utrapieniem uczniów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki