Struktura sztabowo-liniowa

Struktura sztabowo-liniowa jest to jedną z całej gałęzi struktury organizacyjnej. W tej strukturze występują komórki sztabowe, gdzie zasiadają eksperci, które są podporządkowane z góry kierownikom liniowym. W tej strukturze nadal zostaje zachowana zasada jednolitości kierowania przy wykorzystaniu wiedzy innych specjalistów. Dodatkowo w tej strukturze występują łączące więzi funkcjonalne o różnym kierunku i przebiegu. Struktura sztabowo-liniowa jest najczęściej spotykana w organizacji przedsiębiorstwa.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne