Handel detaliczny

Przedsiębiorstwa handlu detalicznego mogą prowadzić sprzedaż w jednym, określonym miejscu, najczęściej w swojej siedzibie lub w wielu miejscach, uruchamiając szereg jednostek sprzedaży detalicznej. Jednostki sprzedaży detalicznej (lub punkty sprzedaży detalicznej) są wyodrębnione organizacyjnie części przedsiębiorstwa, w których prowadzi sprzedaż detaliczną towarów. Najczęściej są one organizowane w formie sklepu. Klasyfikuje sieje według trzech głównych kryteriów którymi są: wielkość, rodzaj i charakter działalności, branża, formy i metody obsługi klientów.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne