Przedsiębiorstwo handlowe

Podmiotami jakimi są realizowane zadania w zakresie handlu są przedsiębiorstwa handlowe. Przedsiębiorstwo handlowe jest to jednostka gospodarcza, wyodrębniona organizacyjnie, ekonomicznie i prawnie, wyspecjalizowana w prowadzeniu działalności w zakresie obrotu towarowego, czyli w transakcjach zakupu i sprze¬daży towarów. Najogólniej wyróżnia się przedsiębiorstwa handlowe: hurtowe, detaliczne. Charakterystyczną cechą przemian gospodarczych w handlu jest rozszerzenie przez przedsiębiorstwa zakresu pełnionych funkcji. W związku z tym wzrosła li¬czba przedsiębiorstw niejednorodnych pod względem realizowanych funkcji. Tuż przy typowych rodzajach przedsiębiorstw hurtowych detalicznych, są jeszcze takie, które działają na zasadzie integracji.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne