Mosty sredzkie

We Wrocławiu istnieją liczne mosty, które stanowią nieodłączną historię tego miasta, do takich mostów, należą mosty średzkie. Dzisiejsze mosty to głownie mosty,które zostały wykonane po drugiej wojnie światowej,dawniej były one nieco innymi konstrukcjami,zbudowanymi głównie na konstrukcji rozporowej.Na samym początku mosty te były mostami drewnianymi,na początku dwudziestego wieku wybudowano mosty betonowe,łukowe czyli rozporowe.Uległy one zniszczeniu jednak podczas drugiej wojny światowej.Po drugiej wojnie światowej w obrębie tych mostów,zaczęły poruszać się linie tramwajowe.Nowe mosty nie są jednak wybudowane techniką rozporowa tak jak stare,przez co utraciły swój unikalny charakter. Mosty średzkie składają się z czterech mostów,dwa z nich zostały wybudowane w miejscu gdzie znajdowały się poprzednie mosty.Było to mianowicie na bystrzycy i młynków ku.Oba zostały zburzone w 1948 roku a następnie odbudowane w nieco zmienionej formie.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Most rozporowy