Kladka Antoniego

Jednym z rodzajów mostów rozporowych jest niewielki most św. Andrzeja znajdujący się we Wrocławiu. Leży ta kładka,na starym mieście, przecina ona wąwóz wrocławski. Długość całej kładki jest niewielka,wynosi ona zaledwie 50 metrów. Przecina ona fosę miejską, kiedyś w tej fosie znajdowała się woda, która była naturalną przeszkodą w zabudowie miasta. Obecnie most ten jest raczej atrakcja niż szlakiem komunikacyjnym. Został on wybudowany głownie z drewna i kamienia, Został on zniszczony podczas działań drugiej wojny światowej, na jego odbudowę zdecydowano się w roku 1948. W roku 1985 przeszedł on gruntowną renowacje, w tym stanie można go podziwia po dziś dzień. Składa się on z pięciu przęseł, każde z nich jest oparte na drewnianych palach, wbitych w ziemię i podtrzymujących całą niemal konstrukcję. Nawierzchnia tego mostu wykonana jet z drewnianych desek, całkowita szerokość tego mostu to ponad trzy metry, obecnie jedynie piesi mogą poruszać się po tym moście, ruchu samochodowy nigdy na nim nie uczestniczył.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Most rozporowy