Kierunki Humanistyczne

Studia na kierunkach humanistycznych są tematycznie dość odległe od nauk ścisłych. Są to kierunki zgłębiające wiedzę w zakresie człowieka, jego działalności, twórczości, zarówno indywidualnie jak i w społeczeństwie. Zaliczmy do nich między innymi filozofię, europeistykę, politologię, archeologię, historię, historię sztuki, a także psychologię. Studia takie cieszą się popularnością wśród umysłów humanistycznych. Ich główną rolą jest kształtowanie u osoby studiującej pewien rodzaj podejścia do człowieka, w tym do siebie, jak i otaczającego świata. Absolwent takiego kierunku zazwyczaj może mieć pewność, że poradzi sobie bez problemu z przeciwnościami losu.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki