Recent Posts

 • Rodzaje handlu

  Rodzaje handlu

  Różnorodne i złożone zadania handlu są realizowane przez handel wewnętrzny i zagraniczny. Handel wewnętrzny jest formą wymiany towarowo-pieniężnej, która polega na zakupie i sprzedaży towarów w ramach rynku wewnętrznej. Handel […]

  czytaj dalej →
   
 • Organizacja pracy

  Organizacja pracy

  W dzisiejszych czasach to już każde przedsiębiorstwo wymaga zorganizowania. Bez tego nie da się funkcjonować w firmie. Ze względu na wnikliwe i wielorakie zadania realizowane przez przedsiębiorstwa konieczny jest podział […]

  czytaj dalej →
   
 • Przemysł

  Przemysł

  Ówczesna działalność przemysłowa polega na wydobywaniu lub przetwarzaniu zasobów dostarczanych przez przyrodę na produkty, które zaspokajają pośrednio i bezpośrednio potrzeby konsumentów. Działalność usługowa to wszelkie czynności świadczone w procesie zaspakajania […]

  czytaj dalej →
   
 • Przedsiębiorstwo

  Przedsiębiorstwo

  Zastanawiałeś się kiedyś co to jest działalność gospodarcza, jak to jest posiadać własną firmę, czy jest to trudne? Działalność gospodarcza polega na wytwarzaniu produktów w celach zarob¬kowych. Ustawa z 23 […]

  czytaj dalej →
   
 • Podstawowe informacje

  Podstawowe informacje

  Trudne wybory ekonomiczne i organizacyjne dotyczą nie tylko przedsiębiorstwa jako podstawowego organizmu prowadzącego działalność gospodarczą. Własna firma jest wyodrębnioną pod względem ekonomicznym i prawnym jest ona jed¬nostką gospodarczą, która prowadzi […]

  czytaj dalej →
   
 • Handel

  Handel

  Handel obejmuje całokształt czynności związanych z pośrednictwem między produkcją a konsumpcją, a więc zakupem i odbiorem towarów od producentów, magazynowaniem, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą. Handlem nazywa się też przedsiębiorstwa, […]

  czytaj dalej →
   
 • Ekonomia

  Ekonomia

  Jeśli zastanawiasz się czym w ogóle jest ekonomia to postaram Ci się opisać to w kilkunastu zdaniach tak, abyś mógł mieć obraz tego. Ekonomia jest to nauka o gospodarowaniu, zawiera […]

  czytaj dalej →
   
 • Rodzaje produkcji

  Rodzaje produkcji

  Obecnie możemy wymienić następujące rodzaje produkcji: Produkcja podstawowa stanowi zasadniczy cel działalności przedsiębiorstwa. Produkcja ta przeznaczona jest na sprzedaż. Dla przykładu produkcją podstawową są obrabiarki w fabryce maszyn, ubrania w […]

  czytaj dalej →
   
 • Postmodernizm

  Postmodernizm

  Mianem postmodernizmu określamy ogół architektonicznych koncepcji z przełomu wieku dwudziestego oraz dwudziestego pierwszego. Okres ten nastąpił po modernizmie i odcina się całkowicie od jego koncepcji projektowych. Główną różnicę pomiędzy modernizmem, […]

  czytaj dalej →
   
 • Cechy budynków modernizmu

  Cechy budynków modernizmu

  Nurty modernistyczne w przeciwieństwie do stylów historycznych oraz secesji nie wypracowały jednolitych oraz stałych form stylowych, nigdy też żaden z architektów nie stawiał sobie czegoś takiego za główny cel w […]

  czytaj dalej →