Recent Posts

 • Historia

  Historia

  Już wczesne indyjskie teksty Wed wskazywały na struktury językowe, gdzie język składał się z zdań, które posiadają cztery osobne stadia rozwojowe, które wyrażone są w trzech kolejnych czasach, a mianowicie […]

  czytaj dalej →
   
 • Właściwości języka

  Właściwości języka

  Od dłuższego już czasu utrzymuje się, że języki organizowane są wokół kategorii wywodzących się bezpośrednio z gramatyki takich jak czasowniki, rzeczowniki, czasy i wiele, wiele innych. Słowa oraz gramatyka organizowane […]

  czytaj dalej →
   
 • Zróżnicowanie językowe

  Zróżnicowanie językowe

  Do jednych z ważniejszych elementów badań lingwistycznych zaliczyć będziemy mogli istotę różnić pomiędzy kolejnymi językami. Istota ta będzie bardzo ważną jeśli chodzi o chęć zrozumienia umiejętności językowych posiadanych przez człowieka. […]

  czytaj dalej →
   
 • Językoznawstwo

  Językoznawstwo

  Lingwistyka będzie jedną z dziedzin wiedzy, która zaliczana jest do działu nauk humanistycznych, zajmująca się badaniem istoty, rozwoju oraz budowy poszczególnych języków. Specjalistę z zakresu lingwistyki nazwiemy językoznawcom, czy też […]

  czytaj dalej →
   
 • Historia prawa

  Historia prawa

  Jest z całą pewnością jedną z dyscyplin historycznych, oraz powiązana bezpośrednio z prawoznawstwem. Nauka zajmować będzie się przede wszystkim badaniem tego jak na przestrzeni wieków wyglądał rozwój szerokiej gamy instytucji […]

  czytaj dalej →
   
 • Specjalizacje

  Specjalizacje

  Historia przez wszystkie wieki ewoluowała i stałą się bardzo dokładną oraz rozległą nauką. Z tego powodu wyróżnić będziemy mogli wiele historycznych specjalizacji, które zajmować będą się różnymi aspektami historii, w […]

  czytaj dalej →
   
 • Nauki pomocnicze

  Nauki pomocnicze

  Do nauk pomocniczych historii zaliczymy bardzo szeroką grupę odrębnych nauk, które posiadać będą jednak fundamentalne wręcz znaczenie jeśli chodzi o metodologię prowadzonych przez historyków badań. Pozwalać będą między innymi na […]

  czytaj dalej →
   
 • Periodyzacja

  Periodyzacja

  Periodyzacja, czyli inaczej mówiąc to chronologiczny zapis dziejów oraz jednocześnie ich podział na kolejne epoki historyczne. Klasyczny podział epok dla historii starego kontynentu wyróżniać będzie starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne, czyli […]

  czytaj dalej →
   
 • Historiografia

  Historiografia

  Pierwsze znane opisy dziejów przeszłych obarczone będą bardzo dużym nacechowanie religijnym, mitologicznym, czy też prawnym. Pierwsi greccy kronikarze opisywali przede wszystkim mitologię założenia politycznych systemów, w których żyli. Opisy dziejów […]

  czytaj dalej →
   
 • Historia

  Historia

  Historię najłatwiej można zdefiniować jako dziedzinę wiedzy humanistycznej oraz społecznej, która dotyczyć będzie naszej przeszłości. Dochodzić będzie do zdarzeń minionych na podstawie różnego rodzaju źródeł historycznych, bezpośrednich świadectw, źródeł zapisanych, […]

  czytaj dalej →