Recent Posts

 • Towar i potrzeby

  Towar i potrzeby

  Towar jest to znajdujące się na rynku dobra. Tak więc przedmiotem kupna – sprzedaży są towary i usługi. W ekonomi towar to są wszystkie środki, jakie mogą zostać wykorzystane, w […]

  czytaj dalej →
   
 • Rynek

  Rynek

  W obecnym słowa znaczeniu rynek to nic innego jak miejsce, gdzie dochodzi do zakupu-sprzedaży towarów usług. Zaspokajanie większości potrzeb produktami odbywa się poprzez rynek dóbr i usług. Rynek jest miejscem […]

  czytaj dalej →
   
 • Dobra produkcyjne

  Dobra produkcyjne

  Do dóbr produkcyjnych zalicza się dobra służące do otrzymywania nowych dóbr gospodarczych i do świadczenia usług. Są to tak zwane środki produkcji, czyli głównie surowce, materiały i maszyny. Usługami są […]

  czytaj dalej →
   
 • Domy towarowe

  Domy towarowe

  Domy towarowe i handlowe zlokalizowane są przede wszystkim w śródmieściu. Domy towarowe i handlowe dzielimy na: uniwersalne domy towarowe, powszechne domy towarowe, domy handlowe, branżowe domy handlowe, domy dyskontowe. Uniwersalny […]

  czytaj dalej →
   
 • Uniwersam i megasam

  Uniwersam i megasam

  Uniwersam to dużo powierzchniowa jednostka samoobsługowa o powierzchni 500-4 000 m2, mieszcząca się w parterowych halach lub obiektach dwukondygnacyjnych z parkingiem. Asortyment towarowy uniwersamu obejmuje artykuły codziennego i okresowego zakupu: […]

  czytaj dalej →
   
 • Cechy handlu

  Cechy handlu

  Cechą charakterystyczną dla współczesnego handlu jest powstawanie dużych przedsiębiorstw handlowych i tworzenie dużo powierzchniowych jednostek sprzedaży detalicznej. Organizacje będące właścicielami tych jednostek zazwyczaj charakteryzują się następującymi cechami: dokonują one zakupów […]

  czytaj dalej →
   
 • Handel detaliczny

  Handel detaliczny

  Przedsiębiorstwa handlu detalicznego mogą prowadzić sprzedaż w jednym, określonym miejscu, najczęściej w swojej siedzibie lub w wielu miejscach, uruchamiając szereg jednostek sprzedaży detalicznej. Jednostki sprzedaży detalicznej (lub punkty sprzedaży detalicznej) […]

  czytaj dalej →
   
 • Przedsiębiorstwo handlowe

  Przedsiębiorstwo handlowe

  Podmiotami jakimi są realizowane zadania w zakresie handlu są przedsiębiorstwa handlowe. Przedsiębiorstwo handlowe jest to jednostka gospodarcza, wyodrębniona organizacyjnie, ekonomicznie i prawnie, wyspecjalizowana w prowadzeniu działalności w zakresie obrotu towarowego, […]

  czytaj dalej →
   
 • Rodzaje handlu

  Rodzaje handlu

  Różnorodne i złożone zadania handlu są realizowane przez handel wewnętrzny i zagraniczny. Handel wewnętrzny jest formą wymiany towarowo-pieniężnej, która polega na zakupie i sprzedaży towarów w ramach rynku wewnętrznej. Handel […]

  czytaj dalej →
   
 • Organizacja pracy

  Organizacja pracy

  W dzisiejszych czasach to już każde przedsiębiorstwo wymaga zorganizowania. Bez tego nie da się funkcjonować w firmie. Ze względu na wnikliwe i wielorakie zadania realizowane przez przedsiębiorstwa konieczny jest podział […]

  czytaj dalej →