Recent Posts

 • Produkcja jednostkowa i seryjna

  Produkcja jednostkowa i seryjna

  Produkcja jednostkowa polega na wykonywaniu wyrobów w pojedynczych sztukach, zwykle na zamówienie, np. produkcja statków, kompleksowych urządzeń fabryk, mostów oraz produkcja miarowa (ubrania, buty). Jest ona możliwa do wykonywania zarówno […]

  czytaj dalej →
   
 • Produkcja w toku

  Produkcja w toku

  Produkcja w toku to produkty, które znajdują się w danym momencie w stanie obróbki w jednej z faz procesu produkcyjnego, np. płynne żeliwo, deski w czasie obróbki, ciasto w czasie […]

  czytaj dalej →
   
 • Produkcja wyrobów

  Produkcja wyrobów

  Produkcja wyrobów jest to działalność, która polega na wydobywaniu surowców mineralnych lub przetwarzaniu surowców i materiałów na produkty zaspokajające potrzeby. Istnieją więc dwie drogi otrzymywania wyrobów w przemyśle: wydobywanie (górnictwo) […]

  czytaj dalej →
   
 • Przedsiębiorstwa państwowe

  Przedsiębiorstwa państwowe

  Na obecnym etapie organizacyjnym gospodarki w Polsce przedsiębiorstwa państwowe są największymi podmiotami gospodarki narodowej. Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się podmiotem mającym osobowość prawną. Przedsiębiorstwo państwowe charakteryzują następujące […]

  czytaj dalej →
   
 • Sektory

  Sektory

  W zależności od formy własności rozróżnia się przedsiębiorstwa Skarbu Państwa, samorządów terytorialnych, prywatne osób fizycznych, prywatne osób prawnych i zagraniczne. Poza tymi formami własności w gospodarce narodowej występują przedsiębiorstwa o […]

  czytaj dalej →
   
 • Klasyfikacje przedsiębiorstw

  Klasyfikacje przedsiębiorstw

  Klasyfikację przedsiębiorstw (również przedsiębiorców) przeprowadza się według trzech głównych kryteriów, którymi są: forma własności, forma prawno-organizacyjna, rodzaj prowadzonej działalności. W Polsce istnieje pięć podstawowych form własności: własność państwowa, własność komunalna, […]

  czytaj dalej →
   
 • Nazwa przedsiębiorstwa

  Nazwa przedsiębiorstwa

  Obecnie każde przedsiębiorstwo musi posiadać swoją nazwę zwaną firmą, pod którą prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie nazwy są bardzo zróżnicowane. Często swoje firmy nazywamy od imienia np. dziecka lub nadajemy firmie […]

  czytaj dalej →
   
 • Przedsiębiorca

  Przedsiębiorca

  Przedsiębiorcy są to podmioty gospodarki narodowej, które prowadzą własne przedsiębiorstwo polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu usług w celach zarobkowych i na własny rachunek. Jest to najwęższe pojęcie w stosunku […]

  czytaj dalej →
   
 • Podmioty gospodarujące

  Podmioty gospodarujące

  Podmioty gospodarujące są to wszystkie jednostki organizacyjne, a także wszystkie gospodarstwa domowe utworzone i zamieszkujące w Polsce. Jest to najszersze poecie podmiotu gospodarującego w naszym kraju. Każdy z tych podmiotów […]

  czytaj dalej →
   
 • Przedmioty pracy

  Przedmioty pracy

  Produktami pracy są efekty działalności firmy, które zazwyczaj są przeznaczone do sprzedaży lub do dalszej odsprzedaży czy wykorzystania dalej w firmie. Produkty pracy są składniki majątku obrotowego. Przedmiotami pracy są […]

  czytaj dalej →