Recent Posts

 • Historia

  Historia

  Psychika była elementem zainteresowania ludzi praktycznie w przypadku każdej z kultur, jednak systematyczne gromadzenie wiedzy empirycznej na ten temat tak naprawdę rozpoczyna się dopiero w wieku dziewiętnastym. Wcześniej psychologię traktowano […]

  czytaj dalej →
   
 • Psychologia

  Psychologia

  Psychologia będzie jedną z najbardziej popularnych i powszechnych nauk empirycznych, w której głównej kwestii leżało będzie badanie mechanizmów oraz praw, które rządzą zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Psychologia będzie zajmowała […]

  czytaj dalej →
   
 • Socjologia

  Socjologia

  Socjologia to nauka, która będzie zajmowała się badaniem w sposób w pełni usystematyzowany funkcjonowania oraz zmian, które zachodzą w społeczeństwie. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy oraz struktury, które mają wpływ […]

  czytaj dalej →
   
 • Psychologia

  Psychologia

  Słowo psychologia pochodzić będzie od języka greckiego dokładnie zlepku dwóch słów, które w dokładnym przekładzie będą oznaczały duszę, oraz słowo, czy też myśl, czyli jest to nauka o poznaniu duszy […]

  czytaj dalej →
   
 • Językoznawstwo

  Językoznawstwo

  Bardzo często ten dział nauk określany będzie także mianem lingwistyki. Wyróżnić będziemy mogli wiele wersji lingwistyki między innymi teoretyczną, stosowaną, czy też bitumiczną i tak dalej. Kierunki badań językowych mogą […]

  czytaj dalej →
   
 • Historia

  Historia

  Historia najczęściej definiowana jest jako zespół różnych dziedzin naukowych oraz wiedzy z nich wyciąganych, który dotyczyć będzie przeszłości ludzkiej cywilizacji. Historia będzie starała się dojść do wiedzy o minionych zdarzeniach […]

  czytaj dalej →
   
 • Filozofia

  Filozofia

  Na samym początku pojęcie filozofii posiadało sens bardzo dosłowny i oznaczało przede wszystkim poszukiwanie, umiłowanie, czy też posiadanie mądrości. Obecnie termin ten zastosowanie znajduje w wielu innych i bardziej rozbudowanych […]

  czytaj dalej →
   
 • Nauki humanistyczne

  Nauki humanistyczne

  Jest to specyficzna grupa nauk, której przedmiotem badań będzie przede wszystkim jednostka ludzka jako jeden z elementów społeczeństwa oraz twórczości, którą to społeczeństwo wytwarza. Metodyka nauk humanistycznych nie będzie należała […]

  czytaj dalej →
   
 • Fonetyka

  Fonetyka

  Ten dział językoznawstwa, kiedyś nazywany był także głosownią, zajmuje się on badaniem dźwięków, które wykorzystywane są przez człowieka w procesie mowy, a szczególnie rozpatruje je od strony artykulacji, czyli sposobu […]

  czytaj dalej →
   
 • Działy

  Działy

  W przypadku językoznawstwa wyróżnić będziemy mogli wiele jego działów oraz dyscyplin, jest tak, że gdyż zajmować będzie się ono wszystkim możliwymi aspektami jeśli chodzi o język. Do tych najbardziej popularnych […]

  czytaj dalej →