Rodzaje handlu

Różnorodne i złożone zadania handlu są realizowane przez handel wewnętrzny i zagraniczny. Handel wewnętrzny jest formą wymiany towarowo-pieniężnej, która polega na zakupie i sprzedaży towarów w ramach rynku wewnętrznej. Handel wewnętrzny dokonuje przesunięcia towarów ze sfery produkcji do strefy konsumpcji na terenie kraju. Handel ten dzieli się na handel hurtowy i detaliczny. Handel hurtowy polega na zakupie towarów w dużych ilościach u producentów lub z importu i zaopatrywaniu w nie handlu detalicznego, konsumentów zbiorowych oraz innych odbiorców dokonujących zakupu towarów w większych partiach. Hurt spełnia rolę pośrednika pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi, a handlem detalicznym. W całej działalności handlowej hurtu duże znaczenie ma zaopatrywanie jednostek handlu detalicznego. Handel detaliczny jest działalnością gospodarczą, polegającą na zakupie towarów w celu ich dalszej sprzedaży bezpośrednim konsumentom. Podstawowym zadaniem handlu detalicznego jest nieprzerwane, pełne oraz maksymalne sprawne i kulturalne zaopatrywanie odbiorców w potrzebne artykuły.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne