Przemysł

Ówczesna działalność przemysłowa polega na wydobywaniu lub przetwarzaniu zasobów dostarczanych przez przyrodę na produkty, które zaspokajają pośrednio i bezpośrednio potrzeby konsumentów. Działalność usługowa to wszelkie czynności świadczone w procesie zaspakajania potrzeb. W szerokim zakresie należy do niej również działalność handlów której specyfika polega na pośredniczeniu w wymianie towarów między sprzedającymi a kupującymi. Zarówno działalność przemysłowa, usługowa i handlowa odbywa się przedsiębiorstwie w ramach zorganizowanego procesu gospodarczego, na którą składa się kilka elementów obejmujących podstawowe funkcje gospodarce Elementy składające się na proces gospodarczy zależą od rodzaju działalności. Podstawowym elementem w procesie gospodarczym działalności myślowej jest produkcja wyrobów w celu dalszej odsprzedaży i wygenerowaniu zysków. Takich by zaspokoiła podstawowe potrzebny w naszej firmie. Przecież każde przedsiębiorstwo musi liczyć się z kosztami takimi jak wynagrodzenia pracowników, zakup towarów, rozwój firmy itp. To wszystko kosztuje.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Nauki ekonomiczne