Psychologia

Psychologia to rozległa dziedzina nauki. Zajmuje się ona człowiekiem – tym jak on funkcjonuje w relacji z innymi, jak wyglądają procesy poznawcze, zgodnie z którymi myślimy, jak układamy sobie własne życie, jak widzimy siebie samych. Jest to niezmiernie intrygująca wiedza, bo pozwala nam dotrzeć do motywów działań własnych oraz do motywów działań ludzi, z którymi obcujemy wciąż. Istnieje wiele rodzajów psychologii – miedzy innymi psychologia rodziny, która traktuje o związkach, jaki zachodzą miedzy poszczególnymi członkami rodziny oraz jak rodzina wpływa na funkcjonowanie każdego z poszczególnych jej członków. Poza tym istnieje także psychologia humanistyczna, najbardziej w obecnych czasach aktualny dział psychologii. Szczególnie interesująca jest psychologia zajmująca się relacjami międzyludzkimi. Wszak to właśnie relacje z innymi sprawiają, że w dużej części jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. T o w innych odbijamy się jak w lustrze i jest to narzędzie naszego kształtowania się. Psychologia różni się od socjologii przede wszystkim tym, że psychologia rozpatruje funkcjonowanie człowieka w sytuacji społecznej jako jednostkę. Socjologia bada zachowanie mas, kształtowanie się zachować grupowych, bada struktury społeczne.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Psychologia