Podział nauk Arystotelesa

W swoich poglądach filozoficznych Arystoteles dokonał do dzisiaj stosowanego trychotomicznego podziału nauk, gdzie podzielił je na teoretyczne, praktyczne oraz pojetyczne, inaczej zwane także wytwórczymi. W przypadku nauk teoretycznych ich celem było przede wszystkim formułowanie wiedzy dla jej samej, w przypadku nauk praktycznych celem tym było już formułowanie wiedzy dla osiągnięcia doskonałości, przede wszystkim w sensie moralnym. Nauki wytwórcze natomiast za cel stawiały sobie formułowanie wiedzy, przy wykorzystaniu której możliwe jest wytwarzanie określonych przedmiotów, narzędzi i wielu, wielu innych tym podobnych.

 
 

Więcej artykułów w kategorii Filozofia